Πολιτική Πρόσβασης

Η EN.I.R.I.S.S.T. θα επιτρέψει την ανάπτυξη έρευνας στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών και τη συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τους τομείς αυτούς. Η δράση θα υποστηριχθεί από προσεκτικά σχεδιασμένες πολιτικές συνεργασίας και συναφείς συμβάσεις, για την αξιόπιστη και αποτελεσματική συνεργασία. Θα εφαρμοστεί σχέδιο διαχείρισης δεδομένων με στόχο να βοηθήσει τους ερευνητές, τους χρηματοδότες και τα αποθετήρια δεδομένων να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή αξία από τα δεδομένα της έρευνας. Η ηλεκτρονική υποδομή δεδομένων θα παρέχει μια κλιμακωτή αρχιτεκτονική για τη διαχείριση δεδομένων και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πληροφοριών για την αναπαραγωγή και την επαναχρησιμοποίηση τους. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό του κύκλου ζωής των δεδομένων, τον εντοπισμό ανοιχτών πηγών δεδομένων και δεδομένων που συλλέγονται με ευαίσθητες ή περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης. Η ηλεκτρονική υποδομή θα έχει μια ανοικτή αρχιτεκτονική για να συνδέσει τις υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων που είναι διαθέσιμες σε ένα ευρύ δίκτυο. Επίσης, θα ακολουθηθούν προσεγγίσεις για τη διαχείριση δεδομένων με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ερευνητικών κοινοτήτων και των λοιπών ενδιαφερόμενων.

Στα πλαίσια αυτά η EN.I.R.I.S.S.T. επιθυμεί να αποτελέσει μέρος του Ευρωπαϊκού Open Science Cloud – ειδικά για τα δεδομένα των επιστημονικών της πεδίων (Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές στην Ελλάδα).