Εταίροι EN.I.R.I.S.S.T.

Η Ερευνητική Υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη 11 Εταίρων. Πιο συγκεκριμένα, στα 8 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 3 Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας, ερευνητές στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών, καθώς και προγραμματιστές λογισμικού έρχονται σε επαφή και ενώνουν την εξειδίκευση τους. Η εξειδίκευση αυτή προωθεί την ερευνητική αριστεία, εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις προκλήσεις των ανωτέρω τομέων, οδηγώντας σε επιτυχή υλοποίηση της υποδομής.

Οικοσύστημα EN.I.R.I.S.S.T.

Εκτός από τους κύριους εταίρους, το οικοσύστημα της υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. αποτελείται από Εκπροσώπους της Βιομηχανίας, Ιδιωτικές Εταιρίες, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Φορείς Χάραξης Πολιτικών, Ανεξάρτητους Ερευνητές και τους Πολίτες.