Τι είναι η EN.I.R.I.S.S.T.;

Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές

Η EN.I.R.I.S.S.T. είναι μια μοναδική και πρωτοποριακή Εθνική Ερευνητική Υποδομή που υποστηρίζει και προάγει την έρευνα και έχει όραμα να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα.

Οι Δράσεις μας

Collect_Analyse_DataΣυλλογή & Ανάλυση Δεδομένων με μέριμνα διαφύλαξης

Μοντελοποίηση & Προγραμματισμός

Εφαρμογές Χρήσιμες, Ασφαλείς & Φιλικές προς Χρήστες/τριες

Ψηφιακά Παρατηρητήρια