Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου τα ΕΝΑΡΙΣΤΕΙΑ 2022, που διοργανώθηκαν από την Ερευνητική Υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και τους επιχειρηματικούς χώρους της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το υψηλών προδιαγραφών επιστημονικό έργο που ολοκληρώνει σύντομα η Ερευνητική Υποδομή αλλά και τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον τομέα της έρευνας αλλά και της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών από την πλευρά της πολιτείας και των επιχειρήσεων.

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου