Η EN.I.R.I.S.S.T. είναι μια μοναδική και πρωτοποριακή Εθνική Ερευνητική Υποδομή που υποστηρίζει και προάγει την έρευνα και έχει όραμα να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα.